Karhusuon vanhempainyhdistyksen kannaotto

Karhusuon koulun vanhempainyhdistyksen kannanotto

Karhusuon yhtenäiskoulun kaikki vaiheet oltava valmiina viimeistään 2020

Tilajaoston 10.10.2016 pitämän kokouksen jälkeen saamiemme tietojen perusteella Karhusuon koulun kriittinen rakennushanke on viivästymässä ja lähestymme teitä, ettei näin tapahtuisi. Ilmeisimmin kaupunginhallituksen ja valtuuston jäseniä ei ole tiedotettu, ettei heidän keväällä tekemiä päätöksiään tulla noudattamaan.

Tilanne on tiivistettynä tällä hetkellä seuraava:
– Opetuslautakunta peräänkuuluttaa oppilaspaikkojen valmistumista vuoteen 2020 mennessä.
– Tilapalvelut pystyvät toimittamaan tilat aikataulussa, jos poliittista tahtoa löytyy.
– Karhusuon hanke on päätöksistä huolimatta kesän 2016 investointiohjelmassa viivästetty vuodesta 2020 vuoteen 2023.

Karhusuon koulun korjaus- ja rakennushanke on viipynyt kaupungin päätöksenteossa viimeiset 15 vuotta. Ensimmäinen osa Karhusuon oppilaista siirtyi parakkiväistötilaan tilanpuutteen vuoksi tammikuussa 2015. Muut oppilaat siirtyivät sisäilmaongelmien vuoksi kiireelliseen väistöön Lagstadin kouluun tammikuussa 2016, jolloin myös Karhusuon koulun ruokalan ja liikuntasalin käyttö lopetettiin.

Karhusuon yhtenäiskoulun hankesuunnitelma on hyväksytty keväällä 2016 seuraavissa kaupungin päätöselimissä: opetuslautakunta, kulttuurilautakunta, tila- ja asuntojaos, kaupunginhallitus ja lopulta valtuustossa 25.4.2016. Hankkeen tulisi valmistua 2020.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pöytäkirja 28.9.2016: “Karhusuon koulun korvaava uudishanke on kriittinen, koska alueen koulut ovat täynnä ja koulu tarvitaan myös mahdollistamaan Mikkelän koulun korjauksen väistöä. Erityisesti yläkoulukapasiteetti on nopeasti loppumassa. Valtuusto on 25.4.2016 hyväksynyt hankesuunnitelman, jonka mukaan kohde valmistuu 2020.“

Karhusuon koulun yhtenäiskoulun hanke on kesällä jaettu kolmeen vaiheeseen. Tilapalveluiden tiedote vanhemmille 6.10 ja Tila- ja asuntojaostoon 10.10:
“- Vaihe 1: Alakoulu. Valmis heinäkuu 2017.
– Vaihe 2: liikuntatilat. Valmis – päätöksistä ja rajoituksesta riippuen syksy 2017, syksy 2018 tai myöhemmin (toisin sanoen päättäjistä kiinni, Tilapalvelut pystyy toimittamaan nopeastikin).
– Vaihe 3: Yläkoulu, uusi kirjasto, yhteistilat, uusi keittiö ja ruokala. Valmis päätöksistä riippuen. Nyt valmistuminen viivästetty investointisuunnitelmassa vuoteen 2023. “

Eli hankkeen pilkkominen kolmeen vaiheeseen on suuri uhka hankkeen valmistumiselle hyväksytyssä aikataulussaan vuonna 2020.

Tila- ja asuntojaoksen mukaan “kiireellisyysjärjestyksestä on painavinta sanottavaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalla (ovala). Tilakeskus toteuttaa sitten hankkeet ja huolehtii niiden taloudellisuudesta ja teknisistä ominaisuuksista. Siten kysymys 2. ja 3. vaiheen ajoituksesta on ensi sijassa Ovalan päätettävä.”

Tällä hetkellä Karhusuolla parakissa olevat koululaiset ja esikoululaiset ovat ilman ruokalaa ja liikuntatiloja. Ruokalatilojen puuttuessa lapset syövät kertakäyttöastioilta omissa luokissaan eikä heillä ole sisäliikuntatilaa käytettävissä. Kunnollisten tilojen puuttuminen asettaa alueen lapset erittäin epäedulliseen asemaan jatko-opintoja sekä loppuelämää ajatellen – lapsuusiässä opitut tavat esimerkiksi hyötyliikunnassa tuntuvat seuraavan ihmisiä läpi elämän puhumattakaan niistä motorisista taidoista, jotka jäävät herättelemättä kädentaitojen resurssien puuttuessa. Jos liikuntatilojen hanketta viivästetään 3 vuotta vuoteen 2023, niin useampi vuosiluokka tulee käymään koko alakoulun ilman sisäliikuntatiloja.

Onko tämä tasa-arvoista ja lainmukaista toimintaa maamme varakkaimpiin kaupunkeihin kuuluvalta Espoolta?

Alueemme yläkoulupaikat ovat jo kriittisellä tasolla. Kirkkojärven yhtenäiskoulu valmistui 2010, mutta sen kapasiteetti ei pysty enää vastaanottamaan kaikkia tämän alueen yläkoulun oppilaita vuoden 2020 jälkeen. Espoolle on huomattavasti halvempaa hoitaa Karhusuon yhtenäiskoulun 3. vaihe viimeistään 2020 kuin ostaa siirtokoulutilaa Kirkkojärven koululle.

Karhusuon yhtenäiskoulun kaikki tilat on saatava käyttöön viimeistään vuonna 2020. Jos tämä ei toteudu, Espoossa ei toteudu alueiden eikä erityisesti oppilaiden tasa-arvo.

Espoon tulee hyväksyä kaikki Karhusuon yhtenäiskoulun vaiheet investointiohjelmaansa viivyttelemättä.

Karhusuon koulun vanhempainyhdistys 14.10.2016.