Toiminta

Tiedotus

Tiedotus tulee Wilman kautta sekä meidän nimen mukaisen Facebook sivun ja suljetun ryhmän kautta.

Korvaushakemuslomake opettajille täytettäväksi kuitin mukaan.

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta ja yhteistoimintaa
 • tukea koteja ja koulua yhteisessä pyrkimyksessä luoda oppilaille hyvä oppimis­ ja kasvuympäristö sekä edistää lasten hyvinvointia
 • tuoda esille vanhempien mielipiteitä ja kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
 • pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
 • käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaan liittyviä asioita
 • harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestäää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille
 • tukee niin päättäessään oppilaiden harrastustoimintaa toiminnallisesti ja taloudellisesti
 • järjestää neuvottelu­, keskustelu­ ja juhlatilaisuuksia
 • tukee kouluyhteisöä taloudellisesti.

Toimintaansa yhdistys voi rahoittaa

 • hakemalla julkisia avustuksia
 • keräämällä jäsenmaksuja
 • järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia
 • ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Päätapahtumat

Kouluvuoden päätapahtumat ovat joulumyyjäiset sekä kevätrieha.

Näiden lisäksi järjestämme erilaisia vuosittain vaihtuvia tapahtumia ja tilaisuuksia.

Karhusuon koulun vanhempainyhdistyksen säännöt.

Olemme Vanhempainyhdistysliiton sekä KokoEspoon jäseniä.

Vuoden 2019-2020 hallitus

Saila Laakso (pj)
Heli Mäenpää (sihteeri)
Sanna Haakana
Rosa Puhakainen-Mattila
Anssi Ikonen

Ville Sulkamo (rahastonhoitaja) – hallituksen ulkopuolinen toimi

Aikaisemmat hallituksen kokoonpanot

Vuoden 2018-2019 hallitus

Marjaana Siivola (pj)
Heli Mäenpää (sihteeri)
Satu Taivainen (rahastonhoitaja)
Sanna Haakana
Rosa Puhakainen-Mattila
Saila Laakso
Nina Väätäinen

Vuoden 2017-2018 hallitus

Marjaana Siivola (pj)
Anna Mason (vpj)
Heli Mäenpää (sihteeri)
Satu Taivainen (rahastonhoitaja)
Sanna Haakana
Rosa Puhakainen-Mattila
Saila Laakso

Vuoden 2016-2017 hallitus 

Marjaana Siivola (pj)
Anna Mason (varapj)
Anna Jokinen (sihteeri)
Satu Taivainen (rahastonhoitaja)
Sami Marjokorpi
Rosa Puhakainen-Mattila
Heli Mäenpää

Vuoden 2015-2016 hallitus

Sami Marjokorpi (pj)
Marjaana Siivola (vpj)
Anna Jokinen (sihteeri)
Satu Taivainen (rahastonhoitaja)
Anna Mason
Rosa Puhakainen-Mattila
Riikka Ikonen